Ücret ve maaşların asgari ücret tutarındaki bölümünü gelir ve damga vergisinden muaf tutan değişiklik ile bazı düzenlemeler Resmi Gazete'de. (Foto: Depo Photos)

Ücret ve maaşların asgari ücret tutarındaki bölümünden gelir ve damga vergisi alınmamasına yönelik uygulaması yılbaşından itibaren başlayacak.

Gelir Vergisi Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik öngören kanun Resmi Gazete'de yayımlandı. 

Buna göre, her türlü maaş ve ücretlerin o tarihte geçerli asgari ücret tutarı kadar olan bölümünden gelir vergisi ve damga vergisi alınmayacak. İstisnayı aşan ücret gelirinin vergilendirilmesinde, vergiye esas gelir dilimi tutar ve oranları istisna kapsamındaki tutarlar da dikkate alınarak belirlenecek.

İstisna nedeniyle alınmayacak vergi, o ay için asgari ücret üzerinden hesaplanması gereken vergiyi aşamayacak. Birden fazla işverenden ücret alanlar için bu istisna sadece en yüksek olan ücrete uygulanacak.

Yeni düzenleme kapsamında "Asgari Geçim İndirimi" de kaldırıldı. 

Uygulama 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren başlayacak. 

''Torba kanun''daki  düzenlemeler
''Torba kanun'' olarak nitelenen ve bazı kanunlarda değişiklikler öngören düzenlemeler de Resmi Gazete'de yayımlandı. Kanunla getirilen düzenlemelerden bazıları şöyle:

- Telif hakkı sahiplerinin izinsiz kullanımı engellemeye yönelik teknolojik önlemleri etkisiz kılmaya yönelik ürün ve araçları satan veya tanıtımını yapanlar 6 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılacak.

- Türkiye'de oynanan futbol maçlarının internet ortamında hukuka aykırı olarak yayınlandığının tespiti halinde buna erişimin engelenmesine ilişkin karar Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nca alınacak.  

- Merkez birliğine üye olmayan bir kooperatifin kamu kaynaklarından desteklenen kredilere kefalet sağlayama ve kamu kaynaklı tarımsal desteklemelere aracılık yapmasına yönelik kısıtlamanın uygulanması 1 Ocak 2024'e kadar ertelendi. 

Orman içi balık üretim ve depolama tesisi 

- Orman Genel Müdürlüğü ''Orman içi su kaynakları kullanılarak balık, midye ve istiridye üretim'' tesisleri kurulmasına izin verebilecek.  Mevcut düzenleme, bu sürenin 29 yıla kadar olabileceği ve ''karada yapılması mecburi tesislere ve yeraltında depolama alanı kurulmasına'' da izin verilebileceğini öngörüyor. 

-Mesleklerinde en az 10 yıl usta olarak çalıştığını belgeleyenler, iş pedagojisi kursu sınavına doğrudan katılabilecek. Başarılı olanlara usta öğreticilik belgesi verilecek. 

- Türkiye Maarif Vakfı, Yunus Emre Vakfı, Türkiye Kızılay Derneği, Yeşilay Cemiyeti ve Yeşilay Vakfında görev alanlar emeklilerin emeklilik aylığı kesilmeyecek. 

TRT payı 1 Ocak'ta kalkıyor

- Elektrik faturalarındaki TRT payı kesintisi 1 Ocak'tan itibaren kaldırılacak. 

- Elektrikli araç şarj hizmetinin sağlanmasında asıl sorumluluk şarj ağı işletmeci lisansı sahibine ait olacak.

- Kendi tüketim ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik enerjisi üreten lisanssız elektrik üretenler ihtiyaç fazla enerjiyi dağıtım sisteminin yanı sıra iletim sistemine de verebilecek. 

- Doğalgaz arz güvenliğinin izlenmesinden ve arz güvenliğine ilişkin tedbirlerin alınmasından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı sorumlu olacak.

TEİAŞ kapasite kiralayabilecek 

- TEİAŞ, iletim sistemi güvenilirliğinin korunması ve yeterli kapasite olmaması nedeniyle oluşabilecek bölgesel ihtiyaçları karşılamak üzere yeni üretim tesisi yaptırabilecek veya bir üretim tesisisin kapasitesini kiralayabilecek. İhale yoluyla yapılacak bu işlere ilişkin ayrıntılar yönetmelikle belirlenecek.

- Tarım ve hizmet sektörleri de enerji verimliliğine ilişkin uygulama projesi desteklerinden yararlanabilecek. Bu kapsamdaki destekler hibe veya faiz desteği şeklinde olacak. Desteklenen projeler iki yıl içinde uygulanacak.