Dünyada her on kişiden yaklaşık altısı iklim değişikliğinin yaşadıkları bölgede ciddi sonuçlar doğurduğunu söylüyor. (Görsel: Depo Photos)

COP28 öncesi yapılan bir anket çarpıcı sonuçlar ortaya koyuyor

Çok uluslu bir pazar araştırma şirketi olan Ipsos, insanların bugün iklim değişikliği hakkında ne düşündükleri ve hükümetlerin bu konuda ne yaptıklarına dair bir değerlendirme yayınladı.

Anket, 30 Kasım-12 Aralık 2023 tarihleri arasında Dubai'de 167 dünya liderini bir araya getirecek olan COP28 öncesinde yapıldı.

Ipsos araştırmasında 31 ülkede 24 binden fazla yetişkine iklim değişikliği konusundaki görüşleri soruldu. Söz konusu Avrupa ülkeleri Belçika, Fransa, Almanya, İngiltere, Macaristan, İrlanda, İtalya, Hollanda, Polonya, İspanya, İsveç ve Türkiye oldu.

Anket, dünya genelinde her on kişiden yaklaşık altısının iklim değişikliğinin yaşadıkları bölgede ciddi sonuçlar doğurduğunu söylediğini, ancak bu durumun ülkeden ülkeye önemli farklılıklar gösterdiğini ortaya koydu.

Avrupa'da, katılımcıların yüzde 79'unun iklim değişikliğinin şimdiden ciddî sonuçları olduğunu söylediği Türkiye listenin başında yer alıyor. İtalya ve İspanya'da yaşayanların üçte ikisi de etkilerin ciddî olduğunu belirtiyor.

Sadece iki ülkede, Büyük Britanya’da katılımcıların yüzde 34’ü ve İsveç'te yüzde 24’ü iklim değişikliğinin etkilerinin ciddî olduğunu belirtiyor.

10 yılda iklim değişikliğinin etkileri 

Geleceğe bakıldığında, iklim değişikliğinin gelecek on yılda kendi bölgeleri üzerinde ciddî bir etkisi olmasını bekleyenlerin sayısı küresel ortalama olarak yüzde 71 çıkıyor.

Buna ek olarak, ankete katılanların yaklaşık beşte ikisi 25 yıl içinde evlerinden olmayı beklerken, en yüksek endişe düzeyleri yüzde 68 ile Türkiye ve yüzde 61 ile Brezilya'da görülüyor.

Ipsos Sürdürülebilirlik Direktörü Lauren Demar, "Dünya liderleri COP 28 için bir araya gelirken, Ipsos'un bu son araştırması çarpıcı bir gerçeği ortaya koyuyor: İnsanların çoğunluğu iklim değişikliğinin ciddî etkilerine tanık olmakla kalmıyor, aynı zamanda bunun daha da kötüleşmesine karşı hazırlık yapıyor" diyor.

En az endişe duyan ülkelerin hepsi Avrupalı: Büyük Britanya, Polonya, İsveç, Almanya ve Hollanda'da taşınmak zorunda kalmayı bekleyenlerin oranı dörtte bir ya da daha az!

Hükümetler 

İklim değişikliği konusunda hükümet iletişimi söz konusu olduğunda, Avrupa ülkeleri son sıralarda yer alıyor.

Hükümetin iklim değişikliğinin potansiyel etkileri konusunda halkı ne kadar iyi bilgilendirdiği sorulduğunda Macarların yüzde 29'u "hiç" derken, yüzde 45'i "iyi değil" cevabını verdi.

İspanya, Polonya, Türkiye ve İtalya'da vatandaşların yüzde 70'inden fazlası hükümetlerinin iklim değişikliği konusunda yeterince iletişim kurmadığına inanıyor.

Küresel olarak, insanların sadece yüzde 36'sı hükümetlerinin iklim değişikliğiyle mücadele konusunda çok şey yaptığını düşünüyor.

Avrupa'da, en düşük sıralamaya sahip ülke, insanların sadece yüzde 22'sinin hükümetin yeterince çaba gösterdiğini düşündüğü Belçika olurken, onu yüzde 23 ile Türkiye, Fransa ve Polonya takip ediyor.

En yüksek sıralamada yer alan Hollanda'da ise halkın yüzde 44'ü hükümetin iklim değişikliği ile mücadele için çok çalıştığına inanıyor.