Mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı bu yılın 1. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 142 bin kişi artarak 4 milyon 118 bin kişi oldu. Atıl işgücü oranı ise yüzde 27,8 olarak gerçekleşti. (Foto: Depo Photos)

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), “İşgücü İstatistikleri, I. Çeyrek: Ocak - Mart, 2021” verilerini yayımladı.

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 12,9 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı bu yılın ilk çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre 142 bin kişi artarak 4 milyon 118 bin kişi oldu. 

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı ise ilk çeyrekte, bir önceki çeyreğe göre 627 bin kişi artarak 27 milyon 725 bin kişi, mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı ise 0,8 puanlık artış ile yüzde 43,8 olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış işgücü ilk çeyrekte, bir önceki çeyreğe göre 767 bin kişi artarak 31 milyon 842 bin kişi, mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı ise 1,0 puanlık artış ile yüzde 50,3 oldu.

Genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 25,3, mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı yüzde 30,6 olarak belirlendi.

15-24 yaş grubunda mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı ise bir önceki çeyreğe göre 1,3 puan artarak yüzde 41 seviyesinde gerçekleşti.

İstihdamın yüzde 54,9'u hizmet sektöründe

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı ilk çeyrekte, bir önceki çeyreğe göre tarım sektöründe 39 bin kişi, sanayi sektöründe 251 bin kişi, inşaat sektöründe 97 bin kişi, hizmet sektöründe 240 bin kişi arttı. 

İstihdam edilenlerin yüzde 17,5'i tarım, yüzde 21,3'ü sanayi, yüzde 6,2'si inşaat, yüzde 54,9'u ise hizmet sektöründe yer aldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma saati 42,7 saat oldu. 

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış istihdam edilenlerden işbaşında olanların sayısı bu yılın I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre, 1 milyon 451 bin kişi artarak 26 milyon 482 bin kişi oldu. İşbaşında olanların haftalık ortalama fiili çalışma saati bir önceki çeyreğe göre 1,2 saat azalarak 42,7 saat olurken, haftalık çalışılan toplam saat ise bir önceki çeyreğe göre 32 milyon 699 bin saat artarak 1 milyar 131 milyon 864 bin saat olarak gerçekleşti.

Atıl işgücü oranı yüzde 27,8

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 1. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 1 puan artarak yüzde 27,8 oldu. 

Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 19,3 iken, potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 22,1 olarak gerçekleşti.

İşsizlik oranı yüzde 13,5 oldu

İşsizlik oranı 2021 yılı I. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 0,1 puan azalarak yüzde 13,5 oldu. İşsiz sayısı ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 89 bin kişi artarak 4 milyon 277 bin kişi olarak gerçekleşti.

İstihdam oranı 2021 yılı I. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 0,3 puan artarak yüzde 43,3, istihdam edilenlerin sayısı 692 bin kişi artarak 27 milyon 391 bin kişi oldu.

İşgücüne katılma oranı 2021 yılı I. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 0,3 puan artarak yüzde 50, işgücüne katılan sayısı 781 bin kişi artarak 31 milyon 668 bin kişi olarak gerçekleşti.

Sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı bu yılın I. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 2 puan azalarak, yüzde 28,1 oldu. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 3,3 puan azalarak yüzde 17,1 olarak belirlendi.

İstihdamın yüzde 69,9'unu ücretli, maaşlı veya yevmiyeli çalışanlar, yüzde 4,6'sını işverenler, yüzde 16,7'sini kendi hesabına çalışanlar, yüzde 8,8'ini ücretsiz aile işçileri oluşturdu.

Ne eğitimde ne istihdamda olan 15 - 24 yaş grubundaki genç nüfusun oranı bu yılın I. çeyreğinde yüzde 24,7 oldu. Ne eğitimde ne istihdamda olan genç nüfusun sayısı ise 2 milyon 922 bin kişi olarak gerçekleşti.

Bir yıl ve daha fazla süreli işsizlerin (uzun süreli işsizler) sayısı I. çeyrekte 1 milyon 252 bin kişi oldu. İşsiz sayısının yüzde 29,3'ünü uzun süreli işsizler oluşturdu.