Resmi Gazete’nin ilk sayıları kuruluşunun 100. yılında bugünkü Türkçe ile internete yüklendi. (Görsel: Resmi Gazete web sitesi)

Resmi Gazete web sitesinde yer alan duyuruda "7 Ekim 1920 tarihinde kurulan T.C Resmi Gazete’nin 100. yılında zengin idari birikimimizin geleceğe aktarılması amacıyla Osmanlı Türkçesiyle yayımlanan ilk 1053 sayı gününüz Türkçesine çevrilerek Türk Milletinin istifadesine sunulmuştur’’ deniliyor.

O zamanki adıyla ‘’Ceride-i Resmiye’’nin haftalık olarak yayımlanmaya başladığı 7 Şubat 1921 tarihli ilk sayısında 1. sayıda, Londra konferansına gidecek heyet, bazı yerel yöneticilerin atama kararları, 1921 Anayasası, bazı kanun ve ilanlar yer alıyor.

‘’Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetinin Resmi Gazetesi olup şimdilik haftada bir defa neşrolunur’’ açıklamasıyla yayımlanan Ceride-I Resmiye’nin bir nüshası o dönemin para birimiyle 100 paraya satılmaktaydı.

Yeni Türk Alfabesiyle Baskı
Zaman zaman haftalık ya da üç gün, zaman zaman da aylık yayımlanan Resmi Gazete’te 7 Haziran 1925’ten itibaren ayda ortalama yirmi gün yayımlanmaya başladı. Bu tarihe kadar yayımlanan sayı 110 idi. 1 Kasım 1928’de Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun ile Türk yazı devrimi hayata geçirildi. Bu tarihe kadar 1053 sayı yayımlanan Resmi Gazete’nin 1 Aralık 1928 tarihli 1054. sayısı yeni Türk alfabesiyle çıktı.

1929 yılından itibaren ulusal bayramlar, genel tatil günleri ve pazar günleri dışında her gün düzenli olarak yayımlanan Resmi Gazete,  21 Haziran 1970’den itibaren Pazar günleri de yayımlanmaya başladı.  18 Mayıs 2009’da yapılan değişiklikle Resmi Gazete’nin  “hizmetin gerektirdiği hallerde ulusal bayram ve genel tatil günlerinde” de yayımlanması sağlandı. Resmi Gazete, normal yayımı dışında (zorunlu durumlarda) aynı sayıyı taşımak kaydıyla ‘’Mükerrer’’ adıyla aynı gün içinde birden fazla yayımlanabiliyor.

27 Haziran 2000 tarihinden itibaren çıkan internet üzerinden de yayımlanmaya başlanan Resmi Gazete, 2018 Eylül ayından itibaren de tümüyle elektronik ortama taşındı.

İlk Sayıların İçeriği
Resmi Gazete’nin günümüz Türkçesine çevrilen ilk 1053 sayısındaki bazı önemli gelişmeler şöyle:

1921 yılındaki 1. sayı – 1921 Anayasası

1921 yılındaki 7 sayılı Resmi Gazete – İstiklal Marşı’nın kabulü.

1923 yılındaki 22 sayılı Resmi Gazetede – Lozan Barış Antlaşmasının onaylanması.

1923 Eylül ayındaki 22-27. sayılarında yayımlanan Resmi Gazete’nin ekinde yer alan Gayr-ı Resmî kısımlarda dönemin dış gelişmelerine ilişkin yabancı basında çıkan makaleler.

1925 yılındaki 84 sayılı Resmi Gazete – Aşar vergisinin kaldırılması.

1926 yılındaki 320, 339 ve 366 sayılı Resmi Gazetelerde yayımlanan modern Türk hukuk sisteminin temelini oluşturan Türk Ceza Kanunu, Türk Medeni Kanunu ile Borçlar Kanunu’nun kabulü.

1927 yılındaki 608 sayılı Resmi Gazetede Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun kabulü

Resmi Gazete
Devletin yayın organı olan ve birçok resmi işlemin geçerliliğinin bağlandığı Resmi Gazetenin kökeni, II. Mahmut döneminde Esat Efendi’nin yönetiminde 11 Kasım 1831 tarihinden itibaren haftada bir yayımlanmaya başlanan “Takvim-i Vekayi” gazetesine dayanıyor.

Türkiye Cumhuriyeti’nin Resmi Gazetesi ise Kurtuluş Savaşı’nı yürütmek üzere Ankara’da toplanan Büyük Millet Meclisi tarafından 7 Ekim 1920 tarihinde kuruldu. Basılı Resmi Gazetelerin ilk sayfasında da yer verilen bu tarih Resmî Gazete’nin kuruluş tarihi.  Birinci sayı kuruluştan dört ay sonra, Büyük Millet Meclis’in 263 sayılı Kararnamesi ile 7 Şubat 1921 tarihinde  “Ceride-i Resmiyye” adıyla yayımlandı. Gazetenin adı 10 Eylül 1923 tarihli 22.  sayıda “Resmi Ceride”, 17 Aralık 1927 tarihli 763. sayıda ise “T.C. Resmi Gazete” olarak değiştirildi.