Rekabet Kurumu, beş zincir markete ve bir tedarikçiye ''rekabeti engellemekten'' para cezası verdi. (Foto: Depo Photos)

Rekabet Kurumu'ndan market zincirlerine ceza

Rekabet Kurumu, beş zincir market ile bunların tedarikçisi bir şirkete ceza yağdırdı. 

Rekabet Kurumu, perakende gıda ve temizlik ürünleri ticareti yapan zincir marketler ile bunların tedarikçisi konumundaki üretici ve toptancı şirketlere yönelik soruşturmayı tamamladı. 

Soruşturma kapsamında beş zincir market ile bir tedarikçi şirketin, Rekabet Kanunu'nun ''Belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler arası anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs birliklerinin bu tür karar ve eylemleri hukuka aykırı ve yasaktır'' kuralını ihlal ettiği sonucuna varıldı. 

Bu kapsamda idari para cezası verilen zincir marketler ile cezaları şöyle:

-BİM (Bim Birleşik Mağazalar AŞ ) 958.129.194,39 TL

-CarrefourSA (Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi AŞ) 142.469.772,07 TL

-Migros (Migros Ticaret AŞ) 517.672.762,75 TL

-Şok (Şok Marketler Ticaret AŞ) 384.369.037,15 TL

-A101 (Yeni Mağazacılık AŞ) 646.582.329,39 TL

Sağlayıcı ve tedarikçi konumundaki Savola Gıda ve Sanayi Ticaret A.Ş.’ye bu kapsamda 22.210.998,63 TL idari para cezası verildi. 

Savola'ya, ayrıca ''izne tabi birleşme ve devralmaların kurul izni olmaksızın gerçekleştirilmesi''nden 11.105.499,32 TL idari para cezası uygulandı.

Kurul, soruşturma kapsamındaki 23 şirket ile Gıda Perakendecileri Derneği hakkında idari para cezası uygulanmasına gerek olmadığı sonucuna vardı.

Rekabet Kurulu, ayrıca ''Soruşturma tarafı tüm tedarikçiler ve perakendecilerin gerek kendi pazarlarındaki rakiplerine gerekse de dikey ilişkide bulunan tarafların birbirlerinin rakiplerine ilişkin rekabete hassas bilgilerin değişiminde dikkate almaları gereken hususlarla ilgili olarak soruşturma taraflarına görüş yazısı gönderilmesi'' konusunda Başkanlığa yetki verdi. 

Şirketlerin, verilen cezaların kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemeler nezdinde itiraz hakkı bulunuyor.