2020'de, yüzde 30,1 ile GSYH'den en yüksek payı alan İstanbul, kişi başına GSYH'de de 97 bin 950 TL ile ilk sırada bulunuyor. (Foto: Depo Photos)

Geçen yıl GSYH’den en yüksek payı yüzde 30,1 ile İstanbul aldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), “İl Bazında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla, 2020” verilerini yayımladı. 

İl düzeyinde cari fiyatlarla GSYH hesaplamalarına göre, 2020 yılında İstanbul 1 trilyon 517 milyar 324 milyon TL ile en yüksek GSYH'ye ulaştı ve toplam GSYH'den yüzde 30,1 pay aldı. 

İstanbul'u, 482 milyar 589 milyon TL ve yüzde 9,6 pay ile Ankara, 306 milyar 713 milyon TL ve yüzde 6,1 pay ile İzmir izledi. 

İl düzeyinde GSYH hesaplarında son üç sırada 5 milyar 65 milyon TL ile Tunceli, 4 milyar 487 milyon TL ile Ardahan ve 3 milyar 191 milyon TL ile Bayburt yer aldı.

GSYH'den en yüksek payı alan ilk beş il, 2020 yılında toplam GSYH'nin yüzde 53,5'ini oluşturdu.

İstanbul kişi başına gelirde de ilk sırada

İstanbul, kişi başına GSYH'de de 2020 yılında 97 bin 950 TL ile ilk sırada yer aldı.

Bu ili 96 bin 745 TL ile Kocaeli ve 85 bin 396 TL ile Ankara izledi. 

İl düzeyinde kişi başına GSYH hesaplamalarında, 22 bin 104 TL ile Van, 21 bin 357 TL ile Ağrı ve 20 bin 421 TL ile Şanlıurfa son üç sırada yer aldı.

Kişi başına GSYH, 2020 yılında on dört il için Türkiye ortalamasının üzerinde gerçekleşti.

İstanbul, "tarım, ormancılık, balıkçılık" ve "diğer hizmet faaliyetleri" hariç, tüm faaliyetlerde en yüksek payı aldı.

Konya yüzde 5,9 pay ile tarım, ormancılık, balıkçılık sektöründe 81 içinde ilk sırada yer alırken, Ankara yüzde 41,1 pay ile diğer hizmet faaliyetlerinde ilk sırada yer aldı.

İstanbul'un toplam GSYH'si içinde en yüksek payı yüzde 30,3 ile hizmetler sektörü aldı. İstanbul'un toplam GSYH'si içinde sanayi sektörü yüzde 17,9 pay ile ikinci sırada, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 7,3 pay ile üçüncü sırada yer aldı.

Antalya, Muğla ve Nevşehir’de yıllık GSYH azaldı 

Yıllık GSYH, zincirlenmiş hacim endeksiyle 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 1,79 artarken, 63 ilde Türkiye ortalamasının üzerinde artış gerçekleşti. 

Bir önceki yıla göre 2020 yılında en yüksek artış gösteren ilk üç il sırasıyla yüzde 15,8 değişim oranı ile Aksaray, yüzde 15,5 ile Ardahan ve yüzde 13,9 ile Çanakkale oldu. 

Bir önceki yıla göre en yüksek azalış gösteren üç il ise sırasıyla yüzde 4,7 değişim oranı ile Nevşehir, yüzde 8,3 ile Muğla ve yüzde 24,3 ile Antalya oldu.

Ankara, Türkiye GSYH büyümesine en fazla katkı sağlayan il oldu

Yıllık GSYH'nin, zincirlenmiş hacim endeksiyle bir önceki yıla göre yüzde 1,79 artışına en fazla katkı veren il, binde 59 ile Ankara.

Ankara'yı binde 21 ile Gaziantep ve binde 19 ile Kocaeli izledi. Yıllık GSYH büyümesine 2020 yılında negatif yönlü katkı veren illerin başında binde 85 ile Antalya, binde 11 ile Muğla, yüzde 0,09 ile İstanbul yer aldı.