PPK politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 30'dan yüzde 35 düzeyine yükseltilmesine karar verdi. (Foto: TCMB)

Politika faizi 5 puan artışla yüzde 35'e yükseltildi

Para Politikası Kurulu (PPK) politika faizini 5 puan artırırak yüzde 35 düzeyine yükseltti.

PPK'nın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığındaki toplantısına Osman Cevdet Akçay, Elif Haykır Hobikoğlu, Yaşar Fatih Karahan ve Hatice Karahan katıldı.

Toplantı sonrasında yapılan açıklamada, "Para Politikası Kurulu politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 30'dan yüzde 35 düzeyine yükseltilmesine karar vermiştir" denildi.

Açıklamada şu değerlendirmelere yer verildi:

"Kurul, dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çıpalanması ve fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecinin devamına karar vermiştir.

Üçüncü çeyrekte enflasyon öngörülenin üzerinde

Enflasyon yılın üçüncü çeyreğinde öngörülenin üzerinde gerçekleşmiştir. Son dönemde etkili olan ücret ve kur kaynaklı maliyet yönlü baskılar ile vergi düzenlemelerinin enflasyona geçişi önemli ölçüde tamamlanmıştır.

Yurt içi talepteki güçlü seyir, hizmet fiyatlarındaki katılık ve enflasyon beklentilerindeki bozulma ise enflasyonda yukarı yönlü baskı oluşturmaya devam etmektedir. Bu çerçevede, enflasyonun yıl sonunda Enflasyon Raporu’ndaki tahmin aralığının üst sınırına yakın seyredeceği öngörülürken, aylık enflasyonun ana eğiliminde düşüş gözleneceği de değerlendirilmiştir.

Öte yandan, jeopolitik gelişmeler, enflasyon görünümünde petrol fiyatları kaynaklı risk oluşturmaktadır. Kurul, parasal sıkılaştırma adımlarının etkisiyle, dezenflasyonu 2024 yılında Rapor’daki patika ile uyumlu şekilde tesis etmekte kararlıdır.

Doğrudan yabancı yatırımlar, dış finansman koşullarındaki dengeli seyir, rezervlerde süregelen artış, talepteki dengelenmenin cari işlemler hesabına desteği ve Türk lirası varlıklara yurt içi ve yurt dışı talebin artması fiyat istikrarına güçlü katkıda bulunacaktır.

Politika faizi ve enflasyon hedefi

Politika faizi, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirlenecektir.

Enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırma gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirilecektir.

Kurul, mevcut mikro- ve makroihtiyati çerçeveyi, piyasa mekanizmalarının işlevselliğini artıracak ve makro finansal istikrarı güçlendirecek şekilde sadeleştirmektedir. Sadeleşme süreci, etki analizleri dikkate alınarak kademeli olarak ilerlemektedir.

Türk lirası mevduat payının artırılması

Bu kapsamda, Türk lirası mevduat payının artırılmasına yönelik ilave adımlarla parasal aktarım mekanizması güçlendirilmeye devam edilecektir. Kurul, faiz artırımının yanı sıra, parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararları almayı sürdürecektir.

Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir.

Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede almaya devam edecektir."

PPK, üçüncü kez 5 puan artırdı

Para Para Politikası Kurulu (PPK) politika faiz oranını yüzde 35'e yükselterek üçüncü kez beş puan artırdı.

TCMB ve ekonomi yönetimindeki değişimin ardından politika faiz oranı olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı da enflasyonla mücadelenin bir aracı olarak artırılmaya başlandı.

Mayıs ayında yüzde 8,5 olan faiz oranı ilk olarak Haziran ayında yüzde 15'e, bir ay sonra da yüzde 17,5'e yükseltildi. Bunu Ağustos ayındaki yüzde yüzde 25, Eylül ayındaki yüzde 30'luk oranlar izledi. Bugünkü toplantıda ise bir hafta vadeli repo ihle faizi oranı yüzde 35'e yükseltildi.

PPK'nın, 2020 başından bu yana uyguladığı Para Politikası faiz oranları (yüzde olarak) şöyle:

PPK Toplantı Tarihi

Faiz Oranı (X)

16.01.2020

11,25

18.02.2020

10,75

17.03.2020

9,75

22.04.2020

9,75

21.05.2020

8,25

25.06.2020

8,25

23.07.2020

8,25

20.08.2020

8,25

24.09.2020

10,25

22.10.2020

10,25

19.11.2020

15,00

24.12.2020

17,00

21.01.2021

17,00

18.02.2021

17,00

18.03.2021

19,00

15.04.2021

19,00

06.05.2021

19,00

17.06.2021

19,00

14.07.2021

19,00

12.08.2021

19,00

23.09.2021

18,00

21.10.2021

16,00

18.11.2021

15,00  

16.12.2021

14,00

20.01.2022

14,00

17.02.2022

14,00

17.03.2022

14,00

14.03.2022

14,00

26.05.2022

14,00

23.06.2022

14,00

21.07.2022

14,00

18.08.2022

13,00

22.09.2022

12,00

20.10.2022

10,50

24.11.2022

9,00

22.12.2022

9,00

19.01.2022

9,00

23.02.2023

8,50

23.03.2023

8,50

27.04.2023

8,50

25.05.2023

8,50

22.06.2023

15,00

20.07.2023

17,50

24.08.2023

25,00

21.09.2023

30,00

26.10.2023

35,00

(X) Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı.