Tüketici fiyat endeksi Mayıs 2021’de aylık bazda yüzde 0,89, yıllık bazda yüzde 16,59, Yurt içi üretici fiyat endeksi ise aylık yüzde 3,92, yıllık yüzde 38,33 arttı. (Foto: Depo Photos)

KONULAR

 Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi ile Yurt içi Üretici Fiyat Endeksini açıkladı.

Tüketici fiyat endeksi Mayıs 2021’de aylık bazda yüzde 0,89, yıllık bazda yüzde 16,59, Yurt içi üretici fiyat endeksi ise aylık yüzde 3,92, yıllık yüzde 38,33 oranında artış gösterdi. 

Ekonomistler, tam kapanmadan dolayı veri toplamada güçlük yaşanacağından Mayıs’ta daha düşük bir enflasyon artışı bekliyorlardı.

Bu arada, Tüketici Fiyat Endeksi ile Yurt içi Üretici Fiyat Endeksinin yıllık verileri arasında 21,74 puanlık önemli bir fark oluştu.  

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verilerini açıkladı.

Buna göre, TÜFE'de Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,89, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 6,39, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,59 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 14,13 artış gerçekleşti.

Yİ-ÜFE’de ise Mayıs’ta bir önceki aya göre yüzde 3,92, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 17,34, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38,33 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 22,24 artış oldu.

En yüksek artış ulaştırmada

TÜFE verilerine göre, Yıllık TÜFE'ye göre 6 ana grup daha düşük, 6 ana grup daha yüksek değişim gösterdi.

Yıllık en yüksek artışın olduğu ana gruplar sırasıyla, yüzde 28,39 ile ulaştırma, yüzde 21,79 ile ev eşyası ve yüzde 19,30 ile sağlık oldu. Yıllık en düşük artış ise yüzde 2,90 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, yüzde 5,75 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 8,07 ile haberleşme ve yüzde 10,05 ile eğlence ve kültür oldu.

Aylık TÜFE'ye göre ise 8 ana grup daha düşük, 4 ana grup daha yüksek değişim gösterdi.

Mayıs ayında artışın yüksek olduğu gruplar sırasıyla, yüzde 2,56 ile ulaştırma, yüzde 1,76 ile giyim ve ayakkabı ve yüzde 1,62 ile çeşitli mal ve hizmetlerde oldu. Aylık en çok düşüş ise yüzde 1,32 ile eğlence ve kültür grubunda gerçekleşti. Ana harcama grupları itibarıyla 2021 yılı Mayıs ayında azalış gösteren diğer ana gruplar binde 1 ile alkollü içecekler ve tütün, binde 29 ile gıda ve alkolsüz içecekler ve binde 30 ile sağlık oldu. 

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi  

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,98, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 6,48, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,49 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 14,35 artış gerçekleşti.

Mayıs 2021'de, endekste kapsanan 415 maddeden, 97 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 59 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 259 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

İmalat sanayi yıllık yüzde 41,27 arttı

Yİ-ÜFE verilerine göre ise sanayinin dört ana sektöründen imalat yıllık yüzde 41,27 artış gösterdi.

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 32,88, imalatta yüzde 41,27, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 6,64, su temininde yüzde 29,72 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 47,76, dayanıklı tüketim malında yüzde 29,18, dayanıksız tüketim malında yüzde 25,22, enerjide yüzde 43,33, sermaye malında yüzde 29,49 artış olarak gerçekleşti.

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 2,76, imalatta yüzde 3,94, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 4,55, su temininde binde 47 artış olarak belirlendi.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 5,20, dayanıklı tüketim malında yüzde 2,40, dayanıksız tüketim malında yüzde 1,65, enerjide yüzde 5,17, sermaye malında yüzde 3,14 artış olarak gerçekleşti.

 Yıllık Yİ-ÜFE'ye göre 20 alt sektör daha düşük, 9 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi.

Endekslerin en fazla arttığı alt sektörleri, ham petrol ve doğal gaz yüzde 217,86, kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 167,09 ve ana metaller yüzde 84,66 oluşturdu. Yıllık en az artış yüzde 6,64 ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı, yüzde 8,58 ile giyim eşyası, yüzde 12,64 ile deri ve ilgili ürünlerde gerçekleşti. 

Aylık Yİ-ÜFE'ye göre 19 alt sektör daha düşük, 10 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi. 

Aylık tek azalış binde 22 ile temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları alt sektöründe gerçekleşti. Buna karşılık ana metaller yüzde 8,97, ağaç ve mantar ürünleri (mobilya hariç) yüzde 8,41, kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 7,99 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.