Mayıs sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, 2020 yıl sonuna göre 2 milyar dolar artarak 175,6 milyar dolara yükseldi. (Foto: Depo Photos)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), “Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcu Gelişmeleri - Mayıs 2021” verilerini yayımladı.

Buna göre, Mayıs sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, 2020 yıl sonuna göre 2 milyar dolar artarak 175,6 milyar dolara çıktı.

Vadeye göre incelendiğinde, 2020 yılsonuna göre, uzun vadeli kredi borcunun 2,2 milyar dolar artarak, 166 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 135 milyon dolar azalarak, 9,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiği gözlendi.

Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yılsonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 1,7 milyar dolar azaldığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 406 milyon dolar azalışla, 21,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği görüldü. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 549 milyon dolar azalırken, tahvil stoku ise önemli bir değişiklik göstermeyerek 2,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. 

Sözkonusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 4,2 milyar dolar, tahvil stokunun da 1,2 milyar dolar artarak 8,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise 2020 yılsonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 294 milyon dolar azalışla 6,3 milyar dolar; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 56 milyon dolar azalışla, 1,2 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, Mayıs sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yılsonuna göre 1,6 milyar dolar artarak, 111,1 milyar dolar oldu.

Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yılsonuna göre 392 milyon dolar azalarak 9,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.

Borcun döviz kompozisyonu

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 166,0 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 60,8'inin ABD doları, yüzde 35,3’ünün Euro, yüzde 2,2’sinin Türk lirası ve yüzde 1,7’sinin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü. 

9,6 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 37,2’sinin ABD doları, yüzde 36,6’sının Euro, yüzde 22,8’inin Türk lirası ve yüzde 3,4’ünün diğer döviz cinslerinden oluştu.

Sektör dağılımı incelendiğinde, Mayıs sonu itibarıyla, 166 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 41,1’ini finansal kuruluşların, yüzde 58,9’unu ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu. Aynı dönemde, 9,6 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun, yüzde 84,2’sini finansal kuruluşların, yüzde 15,8’ini ise finansal olmayan kuruluşların borcu içerdi.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, Mayıs sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 42,6 milyar dolar olduğu gözlendi.