Dört aylık dış ticaret açığı 30 milyar 243 milyon dolara ulaştı. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 73,3. (Görsel: YZ)

Dört aylık dış ticaret açığı 30,2 milyar dolar

Nisan ayında ihracat yıllık bazda yüzde 0,1, ithalat yüzde 4,0 arttı;  dört aylık dış ticaret açığı 30 milyar 243 milyon dolara ulaştı. 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre ihracat Nisan 2024 döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,1 artarak 19 milyar 254 milyon dolar oldu. İthalat ise geçen yılın Nisan ayına göre yüzde 4,0 artarak 29 milyar 117 milyon dolar olarak gerçekleşti.

2024 yılı Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,7 artarak 82 milyar 839 milyon dolar, ithalat yüzde 9,0 azalarak 113 milyar 81 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Enerji ve altın hariç rakamlar

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2024 Nisan ayında yüzde 3,9 azalarak 17 milyar 985 milyon dolardan, 17 milyar 291 milyon dolara geriledi.

Nisan ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 2,3 artarak 21 milyar 855 milyon dolardan, 22 milyar 354 milyon dolara yükseldi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı Nisan ayında 5 milyar 62 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi yüzde 0,5 azalarak 39 milyar 645 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 77,4 oldu.

Dış ticaret açığı 30,2 milyar dolara ulaştı

Nisan ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,9 artarak 8 milyar 739 milyon dolardan, 9 milyar 863 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2023 Nisan ayında yüzde 68,8 iken, 2024 Nisan ayında yüzde 66,1'e geriledi.

Ocak-Nisan döneminde dış ticaret açığı 30 milyar 243 milyon dolara ulaştı. Geçen yılın aynı dönemindeki dış ticaret açığı 43 milyar 539 milyon dolar olarak hesaplanmıştı.

Ocak-Nisan döneminde ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 73,3 oldu. Geçen yılın aynı döneminde bu oran yüzde 64,9 idi. 

Ekonomi grupların ihracattaki payı

Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2024 Nisan ayında imalat sanayinin payı yüzde 94,6, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,3, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,7 oldu.

Ocak-Nisan döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı yüzde 94,1, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,9, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,5 oldu.

Ekonomik grupların ithalattaki payı

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2024 Nisan ayında ara mallarının payı yüzde 69,5, sermaye mallarının payı yüzde 13,8 ve tüketim mallarının payı yüzde 16,7 oldu.

İthalatta, 2024 Ocak-Nisan döneminde ara mallarının payı yüzde 70,3, sermaye mallarının payı yüzde 14,5 ve tüketim mallarının payı yüzde 15,1 oldu.

En fazla ihracat Almanya’ya  

Nisan ayında ihracatta ilk sırayı 1 milyar 483 milyon dolar ile Almanya aldı. Bu ülkeyi 1 milyar 186 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 170 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 876 milyon dolar ile Irak, 861 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 29,0'ını oluşturdu.

Ocak-Nisan döneminde de ihracatta ilk sırada ihracatta 6 milyar 708 milyon dolar ile Almanya aldı. Bu ülkeyi 4 milyar 995 milyon dolar ile ABD, 4 milyar 373 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 4 milyar 310 milyon dolar ile İtalya ve 4 milyar 232 milyon dolar ile Irak izledi. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 29,7'sini oluşturdu. 

İthalatta ilk sıralarda Çin ve Rusya var

Nisan ayında ithalatta Çin yer aldı ve bu ülkeden yapılan ithalat 3 milyar 754 milyon dolar oldı. İthalat sıralamasında 3 milyar 327 milyon dolar ile Rusya Federasyonu, 2 milyar 242 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 984 milyon dolar ile İtalya, 1 milyar 331 milyon dolar ile ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 43,4'ünü oluşturdu.

Ocak-Nisan döneminde ithalatta ilk sırayı Rusya aldı ve bu ülkeden yapılan ithalat 15 milyar 310 milyon dolar oldu. İthalat sıralamasında 13 milyar 981 milyon dolar ile Çin, 8 milyar 524 milyon dolar ile Almanya,  6 milyar 617 milyon dolar ile İtalya, 5 milyar 477 milyon dolar ile ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 44,1'ini oluşturdu.

Etkilerden arındırılmış rakamlar

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2024 Nisan ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 3,5 azalırken, ithalat yüzde 5,1 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise 2024 yılı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat aynı kalırken, ithalat yüzde 5,9 arttı.

Yüksek teknolojili ürünlerin payı

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.4 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsıyor. Nisan ayında ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,6 oldu. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı ise yüzde 3,6. 

Ocak-Nisan döneminde ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,1. Ocak-Nisan döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,2.

Nisan ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 82,6'dır. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 9,3'tür. Ocak-Nisan döneminde imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 79,9'dur. Ocak-Nisan döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 11,2'dir. 

Özel ticaret sistemine göre rakamlar

Özel ticaret sistemine göre, 2024 yılı Nisan ayında, ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,8 azalarak 17 milyar 310 milyon dolar, ithalat yüzde 3,1 artarak 26 milyar 606 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Nisan ayında dış ticaret açığı yüzde 13,7 artarak 8 milyar 173 milyon dolardan, 9 milyar 296 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2023 Nisan ayında yüzde 68,3 iken, 2024 Nisan ayında yüzde 65,1'e geriledi.

Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2024 yılı Ocak-Nisan döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,9 artarak 75 milyar 85 milyon dolar, ithalat yüzde 9,5 azalarak 105 milyar 701 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Nisan döneminde dış ticaret açığı yüzde 29,1 azalarak 43 milyar 172 milyon dolardan, 30 milyar 616 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2023 Ocak-Nisan döneminde yüzde 63,1 iken, 2024 yılının aynı döneminde yüzde 71,0'a yükseldi.

Genel ticaret ve özel ticaret sistemleri

Dış ticaret istatistikleri genel ticaret sistemi ve özel ticaret sistemi olmak üzere iki farklı ticaret sistemine göre hesaplanıyor. Genel ticaret sisteminde, bir ülkenin ekonomik alanına giren ve ekonomik alanından çıkan mallar kapsama alınyor. Bu sistemde, ülkenin ekonomik alanını oluşturan serbest bölgeler, gümrük antrepoları ve serbest dolaşım alanına giren veya bu alanlardan çıkan mallar hesaplamalara katılmaktadır.

Özel ticaret sisteminde ise, gümrük antrepoları ve serbest bölgeler istatistiklerde yer almamakta, sadece ülkenin serbest dolaşım alanına giren ve bu alandan çıkan mallar kapsanıyor. 

Şimşek: "Artış geçici"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu değerlendirmelerde bulundu:

“Takvim etkileriyle Nisan’da yıllık dış ticaret açığı geçici olarak arttı. Bu durum cari açığa da yansıyacak.  Mayıs’ta yıllık dış ticaret açığı ve cari açıkta tekrar düşüş bekliyoruz.

Geçici etkiler kaynaklı yılın kalanında sınırlı dalgalanmalar olsa da ikinci çeyrek itibarıyla cari açığın milli gelire oranının yaklaşık yüzde 2,5 gerçekleşmesini öngörüyoruz.  Yıl sonunda cari açık belirgin şekilde Orta Vadeli Program hedefinden düşük gerçekleşecek.”