Mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranı Ocak ayında yüzde 12,2, istihdam oranı yüzde 43,8, işgücüne katılım oranı da yüzde 43,8 olarak hesaplandı. Genç nüfusta işsizlik oranı ise yüzde 24,7 (Foto: Depo Photos)

KONULAR

Mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranı Ocak ayında yüzde 12,2, 

istihdam oranı yüzde 43,8, işgücüne katılım oranı da yüzde 43,8 olarak hesaplandı.

Genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 24,7, istihdam oranı yüzde 30,1 oldu.

Atıl işgücü oranı yüzde 29,1 olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), “İşgücü İstatistikleri, Ocak 2021” verilerini açıkladı.
Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2021 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre, bin kişi azalarak 3 milyon 861 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,4 puanlık azalış ile yüzde 12,2 oldu.
Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı yüzde 43,8 olurken, istihdam edilenlerin sayısı 2021 yılı Ocak ayında, bir önceki aya göre 822 bin kişi artarak, 27 milyon 706 bin kişi, istihdam oranı ise 1,2 puanlık artış ile yüzde 43,8 olarak hesaplandı.

Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı yüzde 49,9 olarak gerçekleşti.
İşgücü, 2021 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre 821 bin kişi artarak 31 milyon 567 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 1,2 puanlık artış ile yüzde 49,9 oldu. 

Genç nüfusta işsizlik

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,7 puanlık azalışla yüzde 24,7, istihdam oranı 0,5 puan artarak yüzde 30,1 oldu. 
Bu yaş grubunda işgücüne katılma oranı ise bir önceki aya göre 0,2 puan artarak, yüzde 39,9 seviyesinde gerçekleşti.

Ocak ayında istihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre tarım sektöründe 366 bin kişi, sanayi sektöründe 14 bin kişi, hizmet sektöründe 451 bin kişi artarken inşaat sektöründe 9 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin yüzde 18,6'sı tarım, yüzde 21,1'i sanayi, yüzde 5,8'i inşaat, yüzde 54,5'i ise hizmet sektöründe yer aldı.
Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2021 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre 0,7 puan artarak yüzde 29,1 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 19,7 iken, potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 22,5 olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmamış işsizlik oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 0,7 puan azalarak yüzde 13,4 oldu. İşsiz sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre 226 bin kişi azalarak 4 milyon 194 bin kişi olarak gerçekleşti. Mevsim etkisinden arındırılmamış istihdam oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 0,6 puan azalarak yüzde 42,9 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı 162 bin kişi artarak 27 milyon 115 bin kişi oldu.
Mevsim etkisinden arındırılmamış işgücüne katılma oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 1,1 puan azalarak yüzde 49,5, işgücüne katılan sayısı da 64 bin kişi azalarak 31 milyon 309 bin kişi olarak gerçekleşti.

Kayıt dışı çalışanların oranı yüzde 28

Ocak ayında sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı ayına göre 3,6 puan azalarak yüzde 28 olarak gerçekleşti. 
Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 5,1 puan azalarak yüzde 16,8 oldu.
Bu arada, Hanehalkı İşgücü Araştırması'nda 2021 Ocak ayından itibaren, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile eş zamanlı olarak; Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) 19. Çalışma İstatistikçileri Konferansı (ICLS) kararlarına ve ilgili AB tüzüğüne uyum sağlamak amacıyla yeni düzenlemelere geçildi. 19. ICLS ile birlikte işgücü piyasasındaki gelişmeleri daha iyi takip edebilmek amacıyla, istihdam ve işsizliğe ek olarak tamamlayıcı göstergeler tanımlanmıştır. AB İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından yayımlanmakta olan bu tamamlayıcı göstergelere bültende yer verilmeye başlandı.

Üçer aylık hareketli ortalamalar olarak aylık yayınlanan işgücü istatistikleri, 2021 Ocak ayından itibaren bağımsız aylık tahminler olarak yayınlanacak.