TCMB'nin yayımladığı yönetmeliği göre, kripto varlıklar, ödemelerde kullanılamayacak, bunların kullanımana yönelik hizmet verilemeyecek. (Foto: Depo Photos)

Merkez Bankasından kripto varlıklara ilişkin düzenleme

Kripto varlıklar, ödemelerde kullanılamayacak. Kripto varlıkların ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılmasına yönelik hizmet sunulamayacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının, “Ödemelerde kripto varlıklar kullanılmamasına dair yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yönetmelikle, ''ödemelerde kripto varlıkların kullanılmamasına, ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para ihracında kripto varlıkların doğrudan veya dolaylı olarak kullanılmamasına ve ödeme ve elektronik para kuruluşlarının kripto varlıklara ilişkin alım satım, saklama, transfer veya ihraç hizmeti sunan platformlara veya bu platformlardan yapılacak fon aktarımlarına aracılık etmemesine” ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Yönetmeliğe göre, kripto varlıklar, ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılamayacak. Kripto varlıkların ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılmasına yönelik hizmet sunulamayacak. 

Ödeme hizmeti sağlayıcıları, bu hizmetin sunulmasında ve elektronik para ihracında, kripto varlıkların doğrudan veya dolaylı olarak kullanılacağı bir şekilde iş modelleri geliştiremeyecek, bu tür iş modellerine ilişkin herhangi bir hizmet sunamayacak.

Ödeme ve elektronik para kuruluşları, kripto varlıklara ilişkin alım satım, saklama, transfer veya ihraç hizmeti sunan platformlara veya bu platformlardan yapılacak fon aktarımlarına aracılık edemeyecek.

30 Nisan 2021’de yürürlüğe girecek

Kripto varlık, dağıtık defter teknolojisi veya benzer bir teknoloji kullanılarak, sanal olarak oluşturulup dijital ağlar üzerinden dağıtımı yapılan, ancak itibari para, kaydi para, elektronik para, ödeme aracı, menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası aracı olarak nitelendirilmeyen gayri maddi varlıkları ifade ediyor.

Düzenleme ve denetime tabi değil

Bu arada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından (TCMB) yapılan açıklamada ise kripto varlıkların, “herhangi bir düzenleme ve denetim mekanizmasına tabi olmaması, merkezi bir muhatabın bulunmaması, piyasa değerlerinin aşırı oynaklık göstermesi, anonim yapıları nedeniyle yasadışı faaliyetlerde kullanılabilmesi, cüzdanların çalınabilmesi veya sahiplerinin bilgileri dışında usulsüz olarak kullanılabilmesi ile işlemlerin geri dönülemez nitelikte olması” gibi nedenlerle ilgili taraflar açısından önemli riskler barındırdığı belirtildi.

Son dönemde, söz konusu varlıkların ödemeler alanında kullanılmasına ilişkin çeşitli girişimlerin oluşmaya başladığının gözlendiği ifade edilen açıklamada, “Bu varlıkların ödemelerde kullanılmasının, yukarıda bahsedilen sebeplerle işlemin tarafları açısından telafisi mümkün olmayan mağduriyetler yaratma ihtimali bulunduğu ve bu alanda mevcutta kullanılan yöntem ve araçlara karşı güven zaafiyeti meydana getirebilecek unsurlar içerdiği değerlendirilmektedir” denildi.

Açıklamada, bu kapsamda, Merkez Bankası Kanunu ile Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunda yer alan yetkiler çerçevesinde, “Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulduğu ifade edildi.