Geçen yıl, imalat sektörü 3 trilyon 16 milyar 255 milyon lira aktif büyüklüğü ile tüm sektörler arasında en önde geldi. (Foto: Depo Photos)

Geçen yıl en yüksek aktif büyüklük imalat sektöründe oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), “Sektör Bilançoları, 2020” verilerini açıkladı. 

Verilere göre, en fazla firma toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektöründe yer aldı.

Firma sayısının sektörlere göre dağılımında, toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektörü 280 bin 776 ile en başta yer aldı. İmalat sektörünün toplam girişim sayısı içindeki payı 2020 yılı için yüzde 16,3 olarak gerçekleşti. 

En yüksek aktif büyüklük imalat sektöründe 

Firmaların toplulaştırılmış bilançosuna göre, 2020 yılında toplam aktif büyüklüğü 10 trilyon 596 milyar 683 milyon lira, kısa ve uzun vadeli yabancı kaynaklar toplamı ise 7 trilyon 739 milyar 338 milyon lira olurken, öz kaynakların toplamı 2 trilyon 857 milyar 345 milyon lira oldu.

İmalat sektörü 3 trilyon 16 milyar 255 milyon lira aktif büyüklüğü ile tüm sektörler arasında en önde geldi. Aktif büyüklüğünde ikinci sırayı 2 trilyon 348 milyar 878 milyon lira ile toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektörü aldı. 

Öz kaynaklar bakımından imalat sektörü 1 trilyon 4 milyar 88 milyon lira ile ilk sırada yer alırken, onu sırasıyla 603 milyar 787 milyon lira ile toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektörü, 371 milyar 942 milyon lira ile de mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler sektörü takip etti.

En yüksek net kar imalat sektöründe, zarar ulaştırmada

Firmaların toplulaştırılmış gelir tablosu verisine göre, 2020 yılında tüm sektörlerin toplulaştırılmış dönem net karı 221 milyar 648 milyon lira olarak gerçekleşti. 

İmalat sektörü 184 milyar 992 milyon lira ile en yüksek net kar elde eden sektör oldu. Toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektörü 71 milyar 268 milyon lira; bilgi ve iletişim sektörü ise 16 milyar 651 milyon lira net kar elde etti. 

Ulaştırma ve depolama sektörü ise 2020 yılını 40 milyar 976 milyon lira ve konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri sektörü ise 25 milyar 56 milyon lira net zarar ile tamamladı.

Yurtdışı satışlara bakıldığında, en yüksek yurtdışı satış 838 milyar 851 milyon lira ile imalat sektöründe gerçekleşti. Toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektöründe yurtdışı satış 607 milyar 336 milyon lira oldu.

2020 yılında firmaların net satışları ve faaliyet karı arttı

Sektör Bilançoları kapsamında bulunan tüm firmaların toplam net satışları 9 trilyon 316 milyar 769 milyon lira,  toplam faaliyet karı ise 608 milyar 162 milyon lira olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ortak çalışması neticesinde Sektör Bilançoları İstatistikleri idari kayıtlara dayalı olarak 2009-2020 yıllarını kapsayacak biçimde kamuoyuna sunuldu. İdari kayıtlar üzerinden yapılan 2020 yılı çalışmasında ise bilanço esasına göre defter tutan 860 bin 382 girişimin kayıtları esas alındı. Sektör Bilançoları İstatistikleri'nin mevcut kapsamı, Kurum tarafından yayımlanan yıllık sanayi ve hizmet istatistiklerinin ciro büyüklüğü ile kıyaslandığında, yaklaşık olarak yüzde 88'lik bir temsil payına sahip firmalardan oluştu. 

Çalışmada, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından derlenen gelir tablosu ve bilanço kayıtları, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sağlanan istihdam verisi ve Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi kayıtlarından derlenen kredi bakiyeleri kullandı.