Türkiye’nin yurt dışı varlıkları, Mayıs sonu itibarıyla 255 milyar dolar, yükümlülükleri ise 582 milyar dolar olarak gerçekleşti. (Foto: Depo Photos)

Türkiye’nin yurt dışı yükümlülükleri 582 milyar dolar

Türkiye’nin yurt dışı varlıkları, Mayıs sonu itibarıyla 255 milyar dolar, yükümlülükleri ise 582 milyar dolar olarak gerçekleşti. Net UYP, 2020 yılsonunda eksi 413 milyar dolar iken, bu yılın Mayıs sonunda eksi 327 milyar dolara indi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), “Uluslararası Yatırım Pozisyonu Gelişmeleri - Mayıs 2021” verilerini açıkladı.

Mayıs sonu itibarıyla, Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye’nin yurt dışı varlıkları, 2020 yılsonuna göre yüzde 6,5 oranında artışla 255 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 10,8 oranında azalışla 582 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye’nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2020 yılsonunda eksi 413 milyar dolar iken, bu yılın Mayıs sonunda eksi 327 milyar dolara geriledi.

Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2020 yılsonuna göre yüzde 1,3 oranında azalışla, 92 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 16,2 oranında artışla 107 milyar dolar  seviyesinde gerçekleşti. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 27,3 oranında artışla 53,3 milyar dolar oldu.

Doğrudan yatırımlar yüzde 33 azaldı

Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle, 2020 yılsonuna göre yüzde 33 oranında azalışla 147,7 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Portföy yatırımları 2020 yılsonuna göre yüzde 7,1 oranında azalışla 109,3 milyar dolar oldu. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2020 yılsonuna göre yüzde 26,7 oranında azalışla 21,4 milyar dolar olurken, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku da yüzde 12,4 oranında azalışla 7,5 milyar dolar, Hazine’nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise binde 6 artışla 46,4 milyar dolar seviyesinde belirlendi.

Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2020 yılsonuna göre yüzde 3,4 oranında artarak 324,9 milyar dolar doları oldu. Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki Yabancı Para mevduatı, 2020 yılsonuna göre yüzde 5 oranında artarak 35 milyar dolar olurken, TL mevduatı yüzde 1 oranında azalarak 15,6 milyar dolar olarak hesaplandı.

Bankaların toplam kredi stoku yüzde 2,1 oranında artarak 65,5 milyar dolar, diğer sektörlerin toplam kredi stoku da yüzde 3,6 oranında artarak 100,2 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.