2021 Elit Kalite Endeksi raporunda 151 ülkenin değerlendirildirildi. 87'nci sırada yer alan Türkiye, geçen yıl 32 ülke arasında 28'nci sıradaydı. (Foto: Depo Photos)

KONULAR

Elit Kalite Endeksi raporu yayımlandı: Türkiye 87'nci sırada

2021 Elit Kalite Endeksi raporunda 151 ülkenin değerlendirilmesi yapıldı. 87'nci sırada yer alan Türkiye, geçen yıl 32 ülke arasında 28'nci sıradaydı. 

İsviçre Değer Yaratma Vakfı adına bir grup araştırmacı tarafından hazırlanan 2021 yılı Elit Kalite Endeksi raporu yayımlandı. 

Raporda, ülkelerin, 107 değişik kriter göz önüne alınarak yapılan değerlendirmeye göre oluşan ülke puanları hesaplandı ve küresel sıralaması yapıldı.

Türkiye, raporda, değerlendirmesi yapılan 151 ülke arasında 46 puanla global sıralamada 87’nci sırada yer aldı. Türkiye, sıralamadaki yeriyle, Orta Elit Kalite Endeksine sahip ülkeler arasında gösterildi.

Türkiye, 2020 raporunda 32 ülke temel alınarak yapılan değerlendirmede 43,3 puanla küresel sıralamada 28’inci sırada bulunuyordu.

Mayıs 2021’de yayımlanan raporda, 2021 Elit Kalite Endeksi  (EQx2021), 151 ülke için karşılaştırmalı elit kalite sıralaması oluşturmak için 107 farklı göstergeden gelen veriler kullanıldı.

Raporda, sürdürülebilir değer yaratma, toplum için temel sorunlar, uzun vadeli ekonomik ve insani gelişme gibi temel küresel ölçütler ele alındı.

Dünya çapında Elit Kalite endeksi en yüksek olan beş ülke Singapur, İsviçre, Büyük Britanya, Hollanda ve ABD olarak sıralandı. 

Elit Kalite Endeksi sıralamasında ilk 10 ülke içinde olan ülkeler, Çok Yüksek Elit Kaliteye sahip olarak sınıflandırıldı. Bu ülkeler sırasıyla Singapur, İsviçre, Büyük Britanya, Hollanda, ABD, İsveç, İsrail, Norveç, Avustralya ve Danimarka olarak sıralandı.

10 ila 25 arasında sıralanan ülkeler Yüksek Kalite Endeksine sahip ülkeler olarak değerlendirildi. Bu ülkeler de sırasıyla Kanada, Estonya, Yeni Zelanda, Finlandiya, Almanya, Güney Kore, Japonya, Birleşik Arap Emirlikleri, Avusturya, İrlanda, Katar, Çekya, Fransa, Litvanya ve Malezya olarak dizildi.

Sıralamada 26 ila 75 arasında bulunan ülkeler Elit Kalite Endeksi, 76-124 arasındaki sıralamada bulunan ülkeler Orta Elit Kalite Endeksi ve 125 ile 151 arasındaki ülkeler de Geride Kalan Elit Kalite Endeksine sahip ülkeler olarak sıralandı. 

2021 Elit Kalite Endeksi sıralamasında en sonda kalan beş ülke şöyle: 147’nci sıradaki İran, 148’inci sıradaki Suriye, 149’uncu sıradaki Yemen Cumhuriyeti, 150’nci sıradaki Sudan ve 151’inci sıradaki Libya.

Değer yaratma

2021 Elit Kalite Endeksi (EQx2021), “elit kalite” kavramı üzerine inşa edilmiş küresel bir ülke sıralaması olarak tanımlanıyor.

Elit kalitesi, tüm seçkin iş modellerinin değer yaratma toplamını ölçen politik ekonominin makro düzeydeki bir özelliği olarak kabul ediliyor. 

Değer yaratma faaliyetleri arasında yenilik, ticaret veya üretim, değer çıkarma, engelleri ve ayrımcılığı aşma gibi faaliyetler bulunuyor.

Elit iş modellerinin toplamda yarattığı değer ne kadar yüksekse, ulusal elit sistemin kalitesi o kadar yüksek olduğu kabul ediliyor.

2021’de Elit Kalite Endeksi en yüksek olan ilk 20 ülke şöyle sıralanıyor.

.

Elit Kalite Endeksi – İlk 20 Ülke
     
Ülke      Sıralama      Puan
     
Singapur      1      68,1
İsviçre      2      67,6
Birleşik Krallık      3      64,7
Hollanda      4      64,5
ABD      5      64,1
İsveç      6      63,7
İsrail      7      63,6
Norveç      8      63,5
Avustralya      9      63,5
Danimarka      10      63,4
Kanada      11      63,2
Estonya      12      62,9
Yeni Zelanda      13      62,6
Finlandiya      14      62,6
Almanya      15      62,4
Kore      16      62,3
Japonya      17      61,8
Birleşik Arap Emirlikleri      18      61,5
Avusturya      19      61,1
İrlanda      20      60,8

.