Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, öğretim üyesi atamalarında ''belli kişiyi niteleyen'' ilan olarak tanımlanan ilanlara engel olacak düzenleme getirdi. (Foto: YÖK)

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, öğretim üyesi atamalarında ''belli kişiyi niteleyen'' ilan olarak tanımlanan ilanlara engel olacak düzenleme getirdi. 

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan düzenlemeyle Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğine bu konuda bir fıkra eklendi. Yönetmeliğin 3'üncü maddesine eklenen fıkra şöyle: 

“İlana başvuru koşulu olarak adayların lisansüstü tez veya uzmanlık tezi adlarının bir kısmı veya tamamı yazılamayacağı gibi ilanda sadece belirli bir adayı tanımlayan özel şartlara da yer verilemez.”

Mevcut düzenlemede, doktor öğretim üyesi, doçent ve profesör kadrolarına atanabilmek Devlet Memurları Kanunu'nda öngörülen şartlar ile Yükseköğretim Kanunu'nda bu akademik unvanlarla ilgili koşulların sağlanmış olması öngörülüyordu. Düzenlemede ''yabancı uyruklu öğretim elemanlarıyla ilgili hükümler saklıdır'' hükmü yer alıyordu. 

Bazı atamalara ilişkin ilanlarda sıralanan koşulların ''doğrudan bir kişiyi tanımladığı'' yönündeki eleştiriler kamuoyuna yansıyor ve ''kişiye özel ilan'' nitelemesi yapılıyordu.