Sayıştay Raporu'nda MEB'in ilçe milli eğitim müdürlüklerine yapılan bazı atamalarda mevzuatın öngördüğü koşulları taşımayan kişilerin göreve getirildiği tespitine yer verildi. 

Sayıştay: ''İlçe milli eğitim müdürlüğü kadrolarına şartları taşımayan kişiler asaleten atandı''

Sayıştay'ın 2020 yılı Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) denetim raporunda, ''İlçe milli eğitim müdürlüğü kadrolarına mevzuatta öngörülen atanma şartlarını taşımayan kişilerin asaleten atandığı'',  bazı müdürlerin sınavı kazanarak göreve getirildiğine ilişkin bilgi ve belgelerin gösterilemediği gibi mevzuata aykırılıklara  işlemlere dikkat çekildi.

Sayıştay Denetim Raporu'nda, yasal düzenlemelere göre ilçe milli eğitim müdürlüğü kadrosuna atanacakların Devlet Memurları Kanunu ile MEB Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik’te belirtilen hizmet süresi ve eğitime ilişkin şartların yanında; yazılı veya yazılı ve sözlü sınavı kazanarak şube müdürü kadrosuna atandıktan sonra en az iki yıl şube müdürü olarak görev yapmış olması gerektiği hatırlatıldı. 

Raporda, şu tespitlere yer verildi:

''Yönetmelikte yapılan değişiklikle ilçe milli eğitim müdürü kadrolarına atanmak için aranan mevcut şartlar genişletilerek, eğitim kurumu müdürlüğü görevinde en az dört yıl ya da eğitim kurumu müdürü ve şube müdürü kadrolarında toplam dört yıldan az olmamak üzere asaleten görev yapmış olanların da ilçe milli eğitim müdürü kadrolarına atanabilmelerine imkan tanınmıştır.

'Zaruret mevzuatın dışına çıkılmasına gerekçe olamaz'

Söz konusu yönetmelik değişikliği yürürlüğe girdikten sonra yapılan ilçe milli eğitim müdürü atamaları mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Ancak, yapılan incelemelerde, yönetmelik değişikliği yürürlüğe girmeden önce 2020 yılı içerisinde 49 personelin asaleten atanabilme için en az iki yıl şube müdürü olarak görev yapmış olma şartını taşımadıkları halde ilçe milli eğitim müdürlüğü kadrolarına atandıkları tespit edilmiştir. 

Her ne kadar kamu idaresi bu durumun insan kaynağı yetersizliğinin getirdiği zorunluluklardan kaynaklandığını ifade etse de, bu zaruriyetin mevzuatın dışına çıkılmasının gerekçesi olamayacağı değerlendirilmektedir. Kaldı ki, kamu idaresinin de belirttiği üzere söz konusu durumlarda, mevzuatımız kurumlara geçici görevlendirme veya vekaleten görevlendirme gibi seçenekler sunmaktadır.''

''Belgelerin temin edilemediği bildirildi'' 

Raporda, ataması yapılan 49 ilçe milli eğitim müdüründen ikisinin çeşitli nedenlerle görevlerinden ayrıldığı belirtilerek, şu bilgilere yer verildi:

''11’inin 18 Temmuz 2020 tarihinde yürürlüğe giren mevzuat değişikliğinden sonra, yazılı veya yazılı ve sözlü sınavı kazanarak eğitim kurumu müdürlüğüne atandığı ve bu görevde en az dört yıl bulunanlar arasından atandıkları için görevde bulunmalarının mevzuata uygun hale geldiği görülmüştür.

Bakanlık yetkilileri tarafından 17 ilçe milli eğitim müdürü hakkında yazılı veya yazılı ve sözlü sınavı kazanarak eğitim kurumu müdürlüğüne atandığına dair bilgi ve belgelerin valiliklerden temin edilemediği bildirilmiştir. Bu durum, gerek 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na gerekse MEB Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik’e aykırılık oluşturmaktadır.''