Haziran sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, 2020 yıl sonuna göre 486 milyon dolar artarak, 174 milyar dolara çıktı. (Foto: Depo Photos)

Özel sektörün yurtdışı kredi borcu 174 milyar dolara yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), “Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcu Gelişmeleri - Haziran 2021” verilerini açıkladı.

Verilere göre, Haziran sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, 2020 yıl sonuna göre 486 milyon dolar artarak, 174 milyar dolara çıktı.

Vadeye göre incelendiğinde, 2020 yılsonuna göre, uzun vadeli kredi borcunun 686 milyon dolar artarak 164,5 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 200 milyon dolar azalarak 9,5 milyar dolara gerilediği gözlendi.

Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yılsonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 2,2 milyar dolar azaldığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 789 milyon dolar azalışla 20,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 716 milyon dolar azaldı. Tahvil stoku ise 2 milyon dolar azalarak 2,3 milyar dolara indi. 

Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 3 milyar dolar arttığı, tahvil stokunun ise 1,9 milyar dolar yükselerek 9,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise 2020 yılsonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 387 milyon dolar azalışla 6,2 milyar dolar; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 20 milyon dolar azalışla 1,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Alacaklıya göre dağılım

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, Haziran sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yılsonuna göre 767 milyon dolar azalarak 108,7 milyar dolar oldu. 

Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yılsonuna göre 500 milyon dolar azalarak, 9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. 

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 164,5 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 61,3'ünün ABD doları, yüzde 34,8’inin Euro, yüzde 2,2’sinin Türk lirası ve yüzde 1,7’sinin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 9,5 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 40,3’ünün ABD doları, yüzde 35,2’sinin Euro, yüzde 20,7’sinin Türk lirası ve yüzde 3,8’inin diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

Sektör dağılımı incelendiğinde, Haziran sonu itibarıyla, 164,5 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 40,8’ini finansal kuruluşların, yüzde 59,2’sini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu. Aynı dönemde, 9,5 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 83,8’ini finansal kuruluşların, yüzde 16,2’sini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, Haziran sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 41,6 milyar dolar tutarında olduğu gözlendi.