Politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı bu ay 100 baz puan indirildi. Politika faizi yüzde 19’dan yüzde 18’e çekildi. (Foto: Depo Photos)

KONULAR

Merkez Bankası, politika faizini yüzde 18’e indirdi 

Politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı bu ay 100 baz puan indirildi. Politika faizi yüzde 19’dan yüzde 18’e çekildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Şahap Kavcıoğlu başkanlığında, Mustafa Duman, Elif Haykır Hobikoğlu, Uğur Namık Küçük, Emrah Şener ve Semih Tümen’in katılımı ile toplandı. 

Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 19’dan yüzde 18’e indirilmesine karar verdi.

Toplantı sonrası yapılan açıklamada, “Kurul, para politikasının etkileyebildiği talep unsurları, çekirdek enflasyon gelişmeleri ve arz şoklarının yarattığı etkilerin ayrıştırılmasına yönelik analizleri değerlendirmiştir. Bu çerçevede para politikası duruşunda güncellemeye ihtiyaç bulunduğu değerlendirmesi yapılmış ve politika faizinde indirim yapılmasına karar verilmiştir” bilgisi verildi.

Açıklamada, gelişmiş ülkeler başta olmak üzere dünya genelinde aşılamanın hızlanması küresel ekonomide toparlanma sürecini desteklediği belirtilerek, “Bununla birlikte, aşılama oranlarındaki artışa rağmen salgında yeni varyantlar küresel iktisadi faaliyet üzerindeki aşağı yönlü riskleri canlı tutmaktadır. Küresel talepteki hızlı toparlanma, emtia fiyatlarındaki yüksek seyir, bazı sektörlerdeki arz kısıtları ve taşımacılık maliyetlerindeki artış uluslararası ölçekte üretici ve tüketici fiyatlarının yükselmesine yol açmaktadır” denildi. 

"Cari işlemler hesabının fazla vermesi bekleniyor"

Başlıca tarımsal emtia ihracatçısı ülkelerde yaşanan iklim koşullarının küresel gıda fiyatları üzerine olumsuz yansımalarının görüldüğü bildirilen açıklamada, şöyle devam edildi:

“Yüksek küresel enflasyonun, enflasyon beklentileri ve uluslararası finansal piyasalar üzerindeki etkileri yakından izlenmekle birlikte, gelişmiş ülke merkez bankaları enflasyondaki yükselişin talep kompozisyonundaki normalleşme, arz kısıtlarının hafiflemesi ve baz etkilerinin devreden çıkmasıyla birlikte büyük ölçüde geçici nitelikte olacağını değerlendirmektedir. Bu çerçevede, gelişmiş ülke merkez bankaları destekleyici parasal duruşlarını sürdürmekte, varlık alım programlarına devam etmektedir.

Öncü göstergeler yurt içinde iktisadi faaliyetin üçüncü çeyrekte dış talebin de etkisiyle güçlü seyrettiğine işaret etmektedir. Aşılamanın toplumun geneline yayılarak hızlanması salgından olumsuz etkilenen hizmetler, turizm ve bağlantılı sektörlerin canlanmasına ve iktisadi faaliyetin daha dengeli bir bileşimle sürdürülmesine olanak tanımaktadır. Olumlu dış talep koşulları ve uygulanmakta olan sıkı para politikası cari işlemler dengesini pozitif etkilemektedir. İhracattaki güçlü artış eğilimi ve aşılamadaki kuvvetli ivmenin turizm faaliyetlerini canlandırmasıyla yılın geri kalanında cari işlemler hesabının fazla vermesi beklenmektedir. Cari işlemler dengesinde görülen iyileşme eğilimi fiyat istikrarı hedefi için önem arz etmektedir.”

Açıklamada, enflasyonda son dönemde gözlenen yükselişte; gıda ve ithalat fiyatlarındaki artışlar ile tedarik süreçlerindeki aksaklıklar gibi arz yönlü unsurlar, yönetilen/yönlendirilen fiyatlardaki artışlar ve açılmaya bağlı talep gelişmelerinin etkili olduğu ifade edildi.

“Çekirdek enflasyon gelişmeleri değerlendirildi”

“Bu etkilerin arızi unsurlardan kaynaklı olduğu değerlendirilmektedir” denilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Diğer taraftan, güçlü parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üzerindeki yavaşlatıcı etkileri devam etmektedir. Parasal duruşun sıkılığı ticari kredilerde öngörülenin ötesinde daraltıcı etki yapmaya başlamıştır. Bunun yanında, bireysel kredilerin ılımlı seyre dönmesi için makroihtiyati politika çerçevesi güçlendirilmiştir. Kurul, para politikasının etkileyebildiği talep unsurları, çekirdek enflasyon gelişmeleri ve arz şoklarının yarattığı etkilerin ayrıştırılmasına yönelik analizleri değerlendirmiştir. Bu çerçevede para politikası duruşunda güncellemeye ihtiyaç bulunduğu değerlendirmesi yapılmış ve politika faizinde indirim yapılmasına karar verilmiştir.

TCMB, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir. Fiyatlar genel düzeyinde sağlanacak istikrar, ülke risk primlerindeki düşüş, ters para ikamesinin ve döviz rezervlerindeki artış eğiliminin sürmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yoluyla makroekonomik istikrarı ve finansal istikrarı olumlu etkileyecektir. Böylelikle, yatırım, üretim ve istihdam artışının sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde devamı için uygun zemin oluşacaktır. Kurul, kararlarını şeffaf, öngörülebilir ve veri odaklı bir çerçevede almaya devam edecektir.”

Politika faiz oranlarının seyri

Merkez Bankası Para Politikası faiz oranları (yüzde olarak) şöyle:

PPK Toplantı Tarihi                Faiz Oranı  (X)

---------------------------      ----------------------------

16.01.2020                                     11,25

18.02.2020                                     10,75

17.03.2020                                        9,75

22.04.2020                                        9,75

21.05.2020                                        8,25

25.06.2020                                        8,25

23.07.2020                                        8,25

20.08.2020                                        8,25

24.09.2020                                      10,25

22.10.2020                                      10,25

19.11.2020                                      15,00

24.12.2020                                      17,00

21.01.2021                                      17,00

18.02.2021                                      17,00

18.03.2021                                      19,00

15.04.2021                                      19,00

06.05.2021                                      19,00 

17.06.2021                                      19.00

14.07.2021                                      19.00

12.08.2021                                      19.00  

23.09.2021                                      18.00

(X) Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı.