Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) bu yılın birinci çeyreğinde yüzde 7 ile beklentilerin üzerinde arttı. Piyasada büyümedeki beklenti yüzde 6-6,5 düzeyinde idi.  (Foto: Depo Photos)

KONULAR

Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 7 ile beklentilerin üzerinde büyüdü

GSYH, bu yılın ilk çeyreğinde cari fiyatlarla, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29,1 artarak, 1 trilyon 386 milyar 347 milyon liraya çıktı. GSYH, ilk çeyrekte dolar bazında 188 milyar 65 milyon olarak gerçekleşti.

En hızlı büyüyen sektör yüzde 18,1 ile bilgi ve iletişim faaliyetleri olurken, sanayideki artış yüzde 11,7 oldu. İnşaattaki büyüme ise yüzde 2,8’de kaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), “Dönemsel Gayrisafi Yurt İçi Hasıla, I. Çeyrek: Ocak - Mart, 2021” verilerini açıkladı.

Buna göre, Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) bu yılın birinci çeyreğinde yüzde 7 ile beklentilerin üzerinde arttı. Piyasada büyümedeki beklenti yüzde 6-6,5 düzeyinde idi. 

GSYH 2021 yılı birinci çeyrek ilk tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 7 arttı.

Bilgi ve iletişim faaliyetlerinde artış yüzde 18,1

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 18,1 arttı.

Faaliyetlerden diğer hizmet faaliyetleri yüzde 14,4, sanayi yüzde 11,7, tarım yüzde 7,5, hizmetler yüzde 5,9, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 5,3, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 3,7,  finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 2,9, inşaat yüzde 2,8 ve gayrimenkul faaliyetleri yüzde 2,4 artış gösterdi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,7 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, ilk çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 7,3 yükseldi.

GSYH yüzde 29,1 arttı

Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini, bu yılın birinci çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 29,1 artarak, 1 trilyon 386 milyar 347 milyon liraya yükseldi. 

GSYH'nin birinci çeyrek değeri, cari fiyatlarla ABD doları bazında 188 milyar 65 milyon olarak gerçekleşti.

Yerleşik hanehalklarının tüketim harcamaları, ilk çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 7,4 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 1,3, gayrisafi sabit sermaye oluşumu yüzde 11,4 arttı.

Mal ve hizmet ihracatı, birinci çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 3,3 artarken, ithalatı yüzde 1,1 azaldı.

İşgücü ödemeleri yüzde 16 arttı

İşgücü ödemeleri, yılın ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 16, net işletme artığı/karma gelir ise yüzde 39,1 arttı.

İşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı geçen yılın birinci çeyreğinde yüzde 39 iken, bu oran 2021 yılında yüzde 35,5 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise yüzde 41,9'dan yüzde 45,8'e çıktı.