Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığına İmamoğlu seçildi. Encümen üyelikler ise CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve YRP'li başkanlardan oluştu.

KONULAR

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığına İmamoğlu seçildi

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanlığına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu seçildi. 

TBB’nin genel kurulunda Meclis Başkanvekilliklerine Adana Büyükşehir Belediye Zeydan Karalar, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın seçildi. 

Katip üyelikler ise Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ve Korkuteli Beledeyi Başkanı Saniye Ceran’den oluştu.  

Beş kadın belediye başkanının yer aldığı encümen üyelikler ise muhalefet partilerinden isimlerden bulunuyor. Encümen üyelilerde CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Yeniden Refah Parti’sinden belediye başkanları yer aldı. Encümen üyelikler şu isimlerden oluştu:

-CHP’li belediye başkanları: Eskişehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Aydın Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Mersin Belediye Başkanı Vahap Seçer, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, Artvin Belediye Başkanı Bilgehan Erdem, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel,

-DEM Parti’li belediye başkanları: Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ve Diyarbakır Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak, 

-İYİ Parti’li Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ve 

-Yeniden Refah Parti’li Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Bakanı Mehmet Kasım Gülpınar seçildi.    

"Önemli bir başlangıç"

İmamoğlu, en yaşlı üyesi sıfatıyla Divan Başkanlığı görevini yürüten Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk tarafından, teşekkür konuşması için kürsüye davet edildi. 

İmamoğlu, devraldıkları Belediyeler Birliği’nin encümeninde daha önce tek bir kişi diğer partilerden hiçbir üye bulunmadığını belirterek, “O bakımdan bizim bugün aslında geldiğimiz nokta, bu yanlışı düzeltme noktasıdır. Onun için önemli bir başlangıç bugünkü başlangıç” dedi. 

Listeye AK Parti’lilerin de katılmasına yönelik girişimlerine olumlu yanıt alamadıklarını belirten İmamoğlu, “Biz meseleyi, hele hele bu tür kurullarda siyasetin o bilindik sayfasından başka bir sayfasına, adalet sayfasına, hak-hukuk sayfasına taşıma gayretinde olan insanlarız” diye konuştu. 

İmamoğlu’nun konuşması satırbaşlarıyla şöyle:

“-Bugün artık siyasi kutuplaşmanın dinamikleriyle yereli anlayabilmek ve etkileyebilmek mümkün değildir.”

“-Özellikle 2024 yerel seçimleriyle birlikte milletimiz, bu ülkenin her görüşten tüm siyasi kadrolarına net bir mesaj vermiştir: ‘Kutuplaştırma siyasetini bir kenara bırakın, vatandaşın gösterdiği bir arada yaşama istek ve kararlılığını, siz de gösterin.”

“-Bugün geldiğimiz noktada artık hepimiz çok iyi biliyoruz ki, birbirini adeta yok etmeye kararlıymış gibi davranarak yapılan siyasetle seçim kazanmak, asla mümkün değildir.” 

“-Milletimiz, ülkemizdeki bütün siyasilere, hatta bütün dünyaya inanılmaz bir demokrasi dersi vermiştir. Seçim bu şekilde kazanılsa dahi, ülkenin geleceğinin kaybedileceğini bilerek, o endişeyle inanılmaz bir demokrasi iradesi ortaya koymuştur. O bakımdan hep birlikte esas olanın geleceği kazanmak olduğunun bilinmesi gerekir.”

Vatandaşın talebi 

“-Vatandaşın talebi, siyasetin imtiyaz ve çıkar kavgası olmaktan artık çıkarılmasıdır. Vatandaşın talebi, büyük ve can yakan sorunlara karşı, tüm siyasi ve idari aktörler arasında güç birliği ve dayanışmanın tesis edilmesi isteğidir.”

“-Vatandaş refahını, mutluluğunu arttırmayı merkeze alan, gelişme ve kalkınma odaklı bir siyaset talep etmektedir. Vatandaşın bizlere tanımladığı görev; sürdürülebilir kalkınma, sürdürülebilir demokrasi ve sürdürülebilir özgürlüklerin yeniden inşasıdır.”

“-Bizler, yerel yöneticiler olarak, vatandaşlarımızın bu taleplerini, en hızlı ve etkili biçimde yerine getirebilecek konumlardayız.”

“-Bu görevimizi yerine getirir, gelişme ve kalkınma odaklı bir anlayışla halktan yana belediyeleri hayata geçirirsek, 86 milyon yurttaşımız geleceğe çok daha güvenle bakacaktır.”

“-Bu yolda atacağımız ilk adımın, kendi aramızda yüksek iş birliği ve dayanışma mekanizmaları kurulması olduğuna yürekten inanıyorum. Bunu acil ve öncelikli olarak, her siyasi partiden seçilmiş yerel yöneticiler arası bir görev olarak kabul ediyorum.”

TBB’nin görev tanımı

“-TBB, belediyeler arasında iş birliği ve dayanışmayı güçlendirerek, belediyeciliği fikren ve fiilen geliştirerek, vatandaşlarımızın refahını arttırmayı hedefleyen bir kurumdur.”

“-Bu görev tanımı; bir yandan tecrübe aktarımını, diğer yandan da birlikte çalışmayı kapsar. Bu görev tanımının hiçbir yerinde partizanlık yoktur, olamaz.”

“-Yani siz seçildiniz, encümen de sizin üyeleriniz diye, sadece kendi partinize mensup belediyelere katkı sunmayı, onlarla diyalog kurmayı harekete geçirirseniz, milleti bölersiniz, üzersiniz.”

“-O bakımdan bu görev tanımının hiçbir yerinde gündelik siyasi hesaplar da yoktur, olamaz. Vatandaşları, oy verdiği partiye göre ayıran bir yerel yönetim anlayışını kabul etmediğimiz gibi, belediye yönetimlerini partilerine göre ayıran bir anlayışı da kabul etmemiz asla mümkün değildir.”

“-TBB’yi, hiçbir mensubuna ayrımcılık hissi yaşatmayan bir kurum haline, hep birlikte getirmeliyiz.”

“-TBB’de yeni dönemde, tamamen eşitlikçi ve demokratik bir anlayışla çalışmalıdır.”

“-Birliğimiz, daha çok ve daha kaliteli iş üretmeye, vatandaş lehine daha fazla sonuç almaya odaklanmalı. Birlik olarak, kendimizden başlayarak, yerel yönetimlerin kurumsal yapılanmasının yenilenmesini sağlamalıyız.”

“-Yetki ve kaynak kullanımında kentleri temsil eden yerel yönetim birimlerinin en üst düzeyde etkili hale getirilmesi sağlanmalı, merkezi yönetimin partizanlığa varan keyfi müdahalelerine son verilmelidir.”

TBB’de komisyonlar

“-Kuracağımız; ‘Afet Risk Yönetimi ve Dayanıklılık Komisyonu’, ‘Kentsel Hareketlilik ve Ulaşım Komisyonu’, ‘İklim Krizi ve Çevre Komisyonu’, ‘Tarım Hayvancılık ve Gıda Güvenliği Komisyonu’, ‘Göç ve Uyum Komisyonu’, ‘Yerel Yönetim Reform Komisyonu’ ve ‘Sosyal Politikalar Komisyonu’, TBB’yi güçlendirecek.”

“-Toplumun her kesimine, daha kaliteli hizmetler sunma konusunda belediyelerimizin bilgi paylaşımı daha üst seviyeye çıkacak. Birlikte hareket ederek daha güçlü, daha dayanıklı ve daha yaşanabilir kentler oluşturabiliriz.”

“-Ben, bu ülkenin birleştikçe yükseldiğini, ayrıştıkça küçüldüğünü bilen bir bakış açısıyla ve tarih bilinciyle hizmet ediyorum.”

“-Hep birlikte TBB’ye gayretli, adaletli ve bereketli bir dönem yaşatacağımıza, her bereketi hep birlikte ülkemizin bütün şehirlerine, sokaklarına ve hanelerine yansıtma gayreti içerisinde emek sarf edeceğimize yürekten inanıyorum.”